Produktion

Hos AB Rundvirke kombineras modern högteknologi med klassisk träbearbetnings- teknik i ett effektivt produktionsflöde.

Högteknologi och hög automatiseringsgrad i all ära, viktigast för slutresultatet är ändå vår mycket kompetenta och erfarna personal.

Produktionsprocessen steg för steg


Råvaran

Vårt eget råvarubolag Rundvirke Skog AB väljer ut stamblocken efter speciellt ställda kvalitetskrav och med hänsyn till ett naturvårdsanpassat skogsbruk. Timret kvalitetssorteras i vår timmersortering.


Sågning

2010 invigdes Rundvirkes nya såglinje, en bandsåg med integrerad klyvning. För högsta kvalitéts utbytet används Tapersågnings tekniken.


Klyvlinje

Stamblocken som först sågats till okantade stamvaror, råklyves därefter parallellt med fiber och vankant och med märgfångare till massiva ämnen.


Torkning

Standardtorkningen för Rundvirkes produkter är 12%. De fjorton kammartorkar håller högsta tekniska prestanda, där varje kammare har en kapacitet om ca 115m³. Mild torkning och god lagerhållning säkerställer den höga kvaliteten.


Justerverk

Det sista steget i produktionsprocessen är justerverket där vi har en manuell sortering. Där justeras och längdkapas virket till de olika kvalitéerna. Slutligen lastas virket ut till Rundvirkes kunder som framför allt är fönster- och listkunder och finsnickerier.