•  

     

     

Från fura till fönster

AB Rundvirke förädlar stamblock till högkvalitativt fönster- och snickeriträ. Tillsammans med vårt systerbolag AT-Träkomponent, kan Rundvirke erbjuda såväl massiva fönsterämnen som limmade och fingerskarvade fönsterämnen av högsta kvalitet.

AB Rundvirke grundades 1945 och har idag lång erfarenhet av förädling av stamblock. Samtidigt jobbar vi med ständiga förbättringar tillsammans med våra kunder för att utveckla och vidareutveckla våra produkter och affärer. Med yrkeskunskap, kostnadseffektiva produktlösningar samt hög leveranssäkerhet bygger vi långsiktiga affärsförbindelser med nya och gamla kunder. Våra kunder skall alltid känna ett starkt förtroende och en stor trygghet i sin relation med AB Rundvirke.