Miljö & Kvalitet

Certifikat och dokumentation

För nedladdning av PEFC certifikat, tryck på nedan länk Rundvirke Industrier dokumentbas.

Rundvirke Industrier Dokumentbas
Miljö

Miljö

AB Rundvirke skall, som köpare av skogsråvara och producent av högkvalitativa produkter, verka för att verksamheten bedrivs på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt. AB Rundvirke är PEFC certifierad, vilket styrker AB Rundvirkes arbetssätt. Läs mer om detta hos Rundvirke Industrier.

Rundvirke Industrier

Arbetsmiljö

Verksamheten vid AB Rundvirke skall bedrivas under säkra och för medarbetarna stimulerande förhållanden. AB Rundvirke skall följa lagar och andra krav som berör arbetsmiljöområdet och verka för att ständigt förbättra, utveckla och följa upp arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet integreras i löpande planering ,genomförande och uppföljning i avdelningarnas verksamhet.

Kvalitet

Kvalitetskontroller sker under hela produktionsflödet från timmermottagning till leverans. Vi lägger stor vikt vid att AB Rundvirkes kvalitét skall uppfylla kundens förväntningar, vid varje leverans.