Miljö & kvalitet

Miljöpolicy

AB Rundvirke skall, som köpare av skogsråvara och producent av snickeriträ, verka för att verksamheten bedrivs på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt. Ett kvitto på detta är att Rundvirke erhållit PEFC-certifiering.

Läs mer om detta hos vår råvaruleverantör Rundvirke Skog.