Stocknota

 Aktuell stocknota för våra standarddimensioner, volymerna är friblivande. Vid frågor eller beställning, kontakta Patrik Norrlander.

Om inget annat anges är det TP paket.

Senast uppdaterad: 8 februari 2024
Dimension RV Massiv RV Plus List Select S/F A+B O/S I-III O/S I-V V V/VI VI VII Notes
19*100
19*125
19*150
25*75
25*100 50
25*125 25
25*150 10
25*175
25*200
25*225
30*100
32*100 60 10
32*125 10
32*150
32*175
32*200
32*225
38*68 40
38*72
38*90
38*100
38*125 20
38*150
38*175
38*200
38*225
42*78
42*100
42*125
50*63
50*75 30
50*85 14
50*100 25
50*125 46
50*150 5
50*175 5 LP
50*200 60 LP
50*225 60 LP
50*250
55*124
55*154
56*96
65*65
63*75
63*80
63*100 30
63*125 35
63*150 10
63*200 4 LP
63*225 40 LP
75*75
75*90 60 40 LP
75*100
75*130
75*150
75*175 40 LP
75*200 10 LP
75*225 20 LP