Stocknota

 Aktuell stocknota för våra standarddimensioner, volymerna är friblivande. Vid frågor eller beställning, kontakta Patrik Norrlander.

Om inget annat anges är det TP paket.

Senast uppdaterad: 9 mars 2021
Dimension RV Massiv RV Plus List Select S/F A+B O/S I-III O/S I-V V V/VI VI VII Notes
19*100 KD12%
19*125
19*150
25*75 5 KD12%
25*100 10 KD12%
25*125
25*150
25*175
25*200
25*225
30*100 14 KD18%
32*100 40 KD12%
32*125
32*150
32*175
32*200
32*225
38*68 20 KD12%
38*72
38*100 12
38*125 5
38*150
38*175
38*200 15 KD18%
38*225 35 KD18%
42*78
42*100
42*125
50*63
50*75
50*85
50*100
50*125
50*150
50*175 4 KD18%
50*200
50*225
50*250
55*124
55*154
56*96
65*65
63*75
63*80
63*100 25 YX KD12%
63*125
63*150
63*200
75*75 20 KD12%
75*90 20 KD12%
75*100 30 KD12%
75*130
75*150
75*175 30
75*200
75*225