Stocknota

 Aktuell stocknota för våra standarddimensioner, volymerna är friblivande. Vid frågor eller beställning, kontakta Patrik Norrlander.

Om inget annat anges är det TP paket.

Senast uppdaterad: 28 april 2021
Dimension RV Massiv RV Plus List Select S/F A+B O/S I-III O/S I-V V V/VI VI VII Notes
19*100
19*125
19*150
25*75
25*100
25*125
25*150
25*175
25*200
25*225
30*100
32*100
32*125
32*150
32*175
32*200
32*225
38*68
38*72
38*100
38*125
38*150
38*175
38*200
38*225
42*78
42*100
42*125
50*63
50*75
50*85
50*100
50*125
50*150
50*175
50*200
50*225
50*250
55*124
55*154
56*96
65*65
63*75
63*80
63*100
63*125
63*150
63*200
75*75
75*90
75*100
75*130
75*150
75*175
75*200
75*225