Produktion

Med yrkeskunskap och kundanpassade produktlösningar bygger vi långsiktiga affärsförbindelser med nya och gamla kunder. AB Rundvirke strävar alltid efter korta leveranstider. Våra kunder skall alltid känna ett starkt förtroende och en stor trygghet i sin relation med AB Rundvirke.

AB Rundvirkes produktionsställen:

AB Rundvirke Marmaverken

Modern teknik kombinerat med klassisk träbearbetning

Hos AB Rundvirke kombineras modern högteknologisk sågverksteknik med klassisk träbearbetning i ett effektivt produktionsflöde. AB Rundvirke producerar 50 000 m3 sågad furu per år på ett skift.

Högteknologi och hög automatiseringsgrad i all ära, viktigast för slutresultatet är ändå vår mycket kompetenta och erfarna personal.

Produktionsprocessen

Vår produktionsprocess består av fem steg.

1. Råvaran

Koncernens råvarubolag Rundvirke Skog AB väljer ut stamblocken efter speciellt ställda kvalitetskrav och med hänsyn till ett naturvårdsanpassat skogsbruk. Timret kvalitetssorteras i vår timmersortering.

2. Sågning

2010 invigdes Rundvirkes nya såglinje, bestående av två bandsågsgrupper, kantverk samt två klyvlinjer.

3. Klyvning

Timret som först sågats okantat, klyvs därefter parallellt med fiber och vankant och med märgfångare till massiva ämnen. För att få ut de högkvalitativa produkterna använder AB Rundvirke oftast tapersågningstekniken.

4. Torkning

AB Rundvirkes standardprodukter torkas till 12%. Vi kan även erbjuda andra fuktkvoter på efterfrågan. Våra fjorton kammartorkar håller högsta tekniska prestanda, där varje kammare har en kapacitet om ca 115m³. Mild torkning och god lagerhållning säkerställer den höga kvaliteten.

5. Justerverk

Det sista steget i produktionsprocessen är justerverket där AB Rundvirkes produkter kvalitétssorteras med högteknologisk kamerasortering. Slutligen levereras virket ut till våra kunder som framför allt är fönster- och listkunder samt finsnickerier.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår produktion.

Jobba hos oss

AB Rundvirke ingår i koncernen Rundvirke Industrier. Vi är verksamma inom en bransch som är en av Sveriges nyckelindustrin – skogsindustrin. Det är en högteknologisk bransch med hållbarhet i centrum och som inbringar stora exportintäkter till Sverige. Vill du jobba med oss? Här hittar du lediga tjänster inom koncernen.

Lediga tjänster