Produkter

Till våra produkter använder vi endast senvuxen och noggrant utvald svensk kvalitetsfura, så kallade stamblock. För att hålla den högsta kvalitén vattenlagras inte timmerlagret.


RV Select

RV Select är Rundvirkes O/S III-IV kvalité. Vår Select kvalité finns i dimensionerna:

25×75-225

32×100-225

38×100-225


RV List

RV List är en 3-4 sidig kvistren brädkvalité. Då Rundvirke sågar stamblock och sågar efter postningsmönster där sidobräderna kommer långt ut i stocken hittas de finaste sidobräderna. Vår List kvalité finns i dimensionerna:

25×75-225

32×100-225

38×100-225


RV B-kvalité

RV B-kvalité är Rundvirkes näst bästa kvalité på massiva ämnen. De massiva ämnena sågas först till okantade stamvaror och klyvs därefter råa med märgfångare parallellt med fiber och vakant.

Standard nedtorkningen för Rundvirkes produkter är 12% men det förekommer vissa kundanpassade produkter.


A RV Massiv

Rundvirke massiv är namnet på Rundvirkes A-kvalité. De massiva ämnena sågas först till okantade stamvaror och klyvs därefter råa med märgfångare parallellt med fiber och vakant. Många av Rundvirkes dimensioner finns sågade både som inner- och ytter-x helt beroende på kundens krav.

Standard nedtorkningen för Rundvirkes produkter är 12% men det förekommer vissa kundanpassade produkter.