Produkter

Till våra huvudprodukter använder vi endast senvuxen och noggrant utvald svensk kvalitetsfura, så kallade stamblock.

Produktutbud

Våra standardprodukter delas upp i kategorier som massiv och sidobrädor. Utöver beskrivna produkter på denna sida kan AB Rundvirke även erbjuda andra sågade varor/produkter som sågas fram ur stamblock och grovtimmer i vår produktion. Standardtorkningen för Rundvirkes produkter är 12%. Vi kan även erbjuda andra fuktkvoter vid efterfrågan.

RV Massiv

Rundvirke Massiv är namnet på Rundvirkes A-kvalité. Timret sågas först till okantade stamvaror och klyvs därefter med märgfångare parallellt med fiber och vankant till massiva ämnen. Majoriteten av produkterna klyvs med tapersågningstekniken. Rundvirkes RV Massiv produkter finns i olika dimensioner och kan sågas både som mitt-, inner- och ytter-x helt beroende på kundens krav. RV Massiv används med fördel till högkvalitativa dörr- och fönsterämnen, men kan även användas till andra produktsegment där hög kvalitét står i fokus för slutprodukten.

RV Plus

RV Plus är Rundvirkes näst bästa kvalité på massiva ämnen. Sågsättet är lika som för RV Massiv, det som skiljer dem åt är kvalitétssorteringen och att inner – och ytter-x inte separeras i paketen. AB Rundvirkes RV Plus kvalité tillämpas i dörr- och fönsterämnen där inte de allra högsta kraven ställs vad det gäller kviststruktur. Årsringstäthet, hög kärnvedsandel och övriga kvalitetsegenskaper är densamma som för RV Massiv.

RV List

RV List är en 3-4 sidig kvistren sidobräda. AB Rundvirke´s unika sågsätt och postningsmönster möjliggör att sidobrädorna kommer långt ut i stocken, där de finaste sidobrädorna finns. RV List används som namnet antyder med fördel till kvistrena listprodukter i möbelproduktion, men används även i dörr- och fönsterproduktion exempelvis till bågar och spröjs. Sammanfattat är RV List en produkt som kan användas inom många områden, där kravet på kvistrena ytor är en avgörande faktor. 

AB Rundvirkes List kvalité sågas i dimensionerna:
19×75-150
25×75-225
32×100-225
38×100-225

RV Select

RV Select är AB Rundvirkes näst bästa kvalité på sidobrädor. Sågsättet är lika som för List-kvalité, det som skiljer dem åt är kvalitétssorteringen gällande kvistförekomsten. RV Select användningsområde finns främst inom möbelproduktion och finsnickerier.

Vår Select-kvalité sågas i dimensionerna:
19×75-150
25×75-225
32×100-225
38×100-225

Vid frågor om vårt standardsortiment eller specialprodukter, kontakta Patrik Norrlander.

Enbart den bästa råvaran

Första steget i förädlingskedjan mot kvalitets- produkter börjar i skogen. Skogligt välutbildad personal, från vårt eget råvarubolag Rundvirke Skog AB väljer ut stamblock efter speciellt ställda kvalitetskrav och med hänsyn till ett naturvårdsanpassat skogsbruk. Rundvirke har god tillgång till stamblock från de växtområden i landet där den absolut finaste råvaran finns. Läs mer hos Rundvirke Skog.

Rundvirke Skog