1. Råvaran

Koncernens råvarubolag Rundvirke Skog AB väljer ut stamblocken efter speciellt ställda kvalitetskrav och med hänsyn till ett naturvårdsanpassat skogsbruk. Timret kvalitetssorteras i vår timmersortering.