4. Torkning

AB Rundvirkes standardprodukter torkas till 12%. Vi kan även erbjuda andra fuktkvoter på efterfrågan. Våra fjorton kammartorkar håller högsta tekniska prestanda, där varje kammare har en kapacitet om ca 115m³. Mild torkning och god lagerhållning säkerställer den höga kvaliteten.