5. Justerverk

Det sista steget i produktionsprocessen är justerverket där AB Rundvirkes produkter kvalitétssorteras med högteknologisk kamerasortering. Slutligen levereras virket ut till våra kunder som framför allt är fönster- och listkunder samt finsnickerier.