RV Massiv

Rundvirke Massiv är namnet på Rundvirkes A-kvalité. Timret sågas först till okantade stamvaror och klyvs därefter med märgfångare parallellt med fiber och vankant till massiva ämnen. Majoriteten av produkterna klyvs med tapersågningstekniken. Rundvirkes RV Massiv produkter finns i olika dimensioner och kan sågas både som mitt-, inner- och ytter-x helt beroende på kundens krav. RV Massiv används med fördel till högkvalitativa dörr- och fönsterämnen, men kan även användas till andra produktsegment där hög kvalitét står i fokus för slutprodukten.