RV Plus

RV Plus är Rundvirkes näst bästa kvalité på massiva ämnen. Sågsättet är lika som för RV Massiv, det som skiljer dem åt är kvalitétssorteringen och att inner – och ytter-x inte separeras i paketen. AB Rundvirkes RV Plus kvalité tillämpas i dörr- och fönsterämnen där inte de allra högsta kraven ställs vad det gäller kviststruktur. Årsringstäthet, hög kärnvedsandel och övriga kvalitetsegenskaper är densamma som för RV Massiv.