RV Select

RV Select är AB Rundvirkes näst bästa kvalité på sidobrädor. Sågsättet är lika som för List-kvalité, det som skiljer dem åt är kvalitétssorteringen gällande kvistförekomsten. RV Select användningsområde finns främst inom möbelproduktion och finsnickerier.

Vår Select-kvalité sågas i dimensionerna:
19×75-150
25×75-225
32×100-225
38×100-225